Praktijk

 

Email: info@ergovita.nl

Telefoon: 06-27378952

Ergotherapiepraktijk Ergovita

Even voorstellen

Mijn naam is Maria Gargiulo-Huijbregts.

Sinds 1984 ben ik actief als ergotherapeute, aanvankelijk in de geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Limburg, daarna 5 jaar in Zwitserland in een revalidatiecentrum en in de eerste lijn bij het Zwitserse Rode Kruis. Nu ben ik al weer 22 jaar werkzaam als ergotherapeute in de revalidatie in Eindhoven. Hier heb ik met veel verschillende ziektebeelden gewerkt. De laatste 10 jaar heb ik me gespecialiseerd in het werken met mensen met niet aangeboren hersenletsel.

 

Sinds 2012 werk ik met veel plezier als ergotherapeut in de eerste lijn in de gemeente Eersel en omstreken. Ambulante ergotherapie biedt interventie op de plek waar een probleem zich voordoet. Ik werk op uw vraag en op doelmatige wijze samen met u aan concrete oplossingen. Denken in mogelijkheden is hierbij mijn uitgangspunt.

Leven in balans, ergonomie en regie over het eigen leven zijn voor mij kernbegrippen.

 

Ik ben gediplomeerd volgens art. 34 wet BIG, lid van de beroepsorganisatie Ergotherapie Nederland en opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

 

Locatie

Ergovita is gevestigd in Vessem. Ergovita is actief in de gemeente Eersel en omstreken.

Postadres;

Predikant 15

5512BW Vessem

 

Bezoekadres op afspraak;

Aan den Hofpad

Den Hofpad 22

5512 AC Vessem

 

Aanmelding en bereikbaarheid

Voor het maken van een afspraak ben ik telefonisch altijd bereikbaar op nummer 06-27378952. Ook kunt u een email sturen naar info@ergovita.nl .

 

De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur. In overleg is een afspraak ook mogelijk in de avond of zaterdagochtend.

 

Indien u een afspraak niet door wilt laten gaan, dient u dit minimaal 24 uur van te voren af te melden bij Ergovita. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht. U kunt afspraken afzeggen via telefoon, voicemail of e-mail.

 

Folder ergotherapiepraktijk Ergovita

Download

 

Samenwerking

Vaak zijn bij een hulpvrager meerdere disciplines betrokken. Het is erg belangrijk dat behandelingen op elkaar zijn afgestemd, zodat de hulpvrager het overzicht en de regie kan behouden. Transparante samenwerking is hiervoor essentieel. Verbinding zoeken is hierbij het uitgangspunt.

 

Samenwerkings partners zijn oa.verschillende huisartsen, paramedici zoals logopedie en fysiotherapie, thuiszorgorganisaties zoals zuidzorg en joriszorg, revalidatiecentra en langdurige zorg instellingen, wmo consulenten en leveranciers van voorzieningen en hulpmiddelen.

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Ergotherapie is onderdeel van de basisverzekering en alle zorgverzekeraars vergoeden 10 uur per kalenderjaar. Sommige verzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in hun aanvullende verzekeringen, waardoor extra behandelingen of instructie aan mantelzorg vergoed worden. Via de zorgverzekeraar kan nadere informatie hierover verkregen worden.

 

Ergotherapie is direct toegankelijk (DTE, wet BIG) waardoor een cliënt zonder verwijzing terecht kan. De huisarts wordt hier altijd over geinformeerd. Bij sommige zorgverzekeraars zoals bij CZ is een verwijzing van een arts (huisarts, specialist of bedrijfsarts) noodzakelijk.

 

De tarieven voor ergotherapie worden jaarlijks geïndiceerd door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), zorgverzekeraars hanteren deze als richttarief. Het NZa tarief per kwartier bedraagt € 16,25 euro. De toeslag voor een huisbezoek bedraagt € 27,20 euro.

Ergotherapie valt onder het eigen risico.

 

Evaluatie ergotherapie

Download (formulier Clienten ervaren ergotherapie)

 

Klachtenbemiddeling

Download (informatie over Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

 

 

Copyright @ All Rights Reserved