Home

BALANS

REGIE IN EIGEN LEVEN

ERGONOMIE

Welkom op de website van ergotherapiepraktijk ERGOVITA
Wat is Ergotherapie?

Iedereen verricht dagelijkse handelingen zoals koken, werken, aankleden, boodschappen doen, etc. Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder er bij na te denken. Maar als dit functioneren moeizamer gaat door ziekte, handicap of ouderdom, wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld zoiets kan zijn.

Door zorg op maat (advies, training en hulpmiddelen) maakt ergotherapie het mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren; thuis, op het werk, bij studie, tijdens sport en vrije tijd. Kortom, in eigen omgeving.

Zorgverzekering 

Iedereen is verzekerd voor Ergotherapie. Ergotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering voor 10 uur per kalenderjaar.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren. Ergotherapie valt onder het eigen risico.


Voorbeelden uit de praktijk


Balans


Dhr de Vries heeft ten gevolge van een herseninfarct verlies van functie in de linker lichaamshelft. Er is sprake van verminderde kracht en verminderd gevoel.

In het dagelijks leven is dhr meestal buiten in de tuin te vinden. Echter lukt het staande werken en het vasthouden van het gereedschap niet meer goed.

Samen met de ergotherapeut wordt het staande werken in de tuin onderzocht.  Het blijkt dat dhr  wel kan staan, maar dat hij dit niet lang volhoudt. Afwisselend staande en zittend werken wordt uitgeprobeerd. T.a.v. het vasthouden van het gereedschap wordt gezocht naar een manier om dit toch tweehandig te doen. Er zijn 2 handgrepen geplaatst op gereedschap met een lange steel. Hier wordt mee geoefend op een manier dat dhr een gemakkelijk vol te houden houding kan aannemen tijdens het werk. De inschakeling van de linker hand bevordert het herstel van arm-handfunctie.  Dhr de Vries heeft een nieuwe balans gevonden  tijdens  tuinieren.


Regie


Mw Jansen heeft beginnende dementie. Ten gevolge hiervan merkt Mw zelf dat ze steeds vergeet waar haar spullen gebleven zijn. Haar man valt op dat ze ook moeite heeft met het overzicht houden over de dag en werkzaamheden.

De ergotherapeut gaat samen met het echtpaar na welke activiteiten heel belangrijk zijn voor Mw . Voor de warme maaltijd zorgen heeft Mw altijd met veel plezier gedaan. Het geeft haar veel  voldoening. De ergotherapeut observeert het handelen en maakt samen met het echtpaar een plan van aanpak.

De echtgenoot krijgt een ondersteunende rol, maar Mw Jansen behoudt de regie over het koken zelf. Dagelijks wordt in overleg een menu bepaald en een plan met tijdschema wordt opgeschreven op een wipe board. De spullen voor het koken zet de echtgenoot klaar. Vervolgens kan Mw met het geheugensteuntje en met de benodigdheden en ingrediƫnten die klaar staan de maaltijd volledig klaar maken.Ergonomie


Sabine heeft problemen van haar nek en schouders. Ze loopt al een tijdje bij de fysiotherapie, maar de klachten komen steeds terug. De fysiotherapeut  verwijst Sabine door naar ergotherapie.

De ergotherapeut kijkt samen met Sabine naar haar dagelijkse handelingen. Ze volgt een hbo studie. Het blijkt dat ze langdurig achter de computer zit en daarbij een verkeerde houding aanneemt.  Ze probeert de adviezen voor een goede uitgangshouding toe te passen, maar het blijkt dat dit niet lukt achter haar bureau.

De ergotherapeut geeft een werkplekadvies gericht op ergonomie. Dit betreft een goede afstemming  van de computer, het bureau, de stoel en omgevingsfactoren. Tevens wordt gekeken naar een goede afwisseling van zithouding. Ook wordt besproken op wat voor manier een tijdsplanning bij het werken met de computer zou kunnen helpen.