Verwijzer

Ergotherapie


Ergovita richt zich op volwassenen/ ouderen met beperkingen in het dagelijks handelen ten gevolge van lichamelijke, psychosociale problematiek. Hierbij staat niet zozeer de aandoening centraal, maar juist de gevolgen die de hulpvrager daardoor ondervindt.


De ergotherapeutische interventie focust op betekenisvol handelen, op het uitvoeren van aktiviteiten en taken, het omgaan met belasting en belastbaarheid op gebied van:

*  zelfredzaamheid (zelfverzorging, vervoer, planning, budgetteren, communicatie, sociale contacten)

*  productiviteit (werk, huishouden, opleiding, school)

*  ontspanning (hobby’s, dagbesteding)


Doelgroepen

Een ergotherapeut is algemeen en breed opgeleid om te kunnen werken met alle doelgroepen in de gezondheidszorg en in het bedrijfsleven o.a.:

*  centraal neurologische aandoeningen, zoals CVA, MS, Parkinson, overige NAH

*  perifeer neurologische aandoeningen, zoals, Plexus brachialis laesie, Carpaal tunnel syndroom

*  interne aandoeningen, zoals COPD, Kanker, Hart- en vaataandoeningen

*  orthopedische aandoeningen, zoals RA, Amputaties, Peesletsels

*  psychosomatische aandoeningen, zoals KANS, onbegrepen Pijnklachten

*  psychiatrische problematiek, zoals Schizofrenie, Stemmings- en angststoornissen

 

Methodiek

Ergovita biedt ergotherapeutische diagnostiek, behandeling, begeleiding, advies en preventie in concrete situaties.

Waar nodig wordt de omgeving, mantel betrokken bij de interventie.


Ergotherapeutische diagnostiek:

*  vraagverheldering m.b.t. zelfstandig handelen van de hulpvrager

*  analyse vaardigheden van een hulpvrager op sensomotorisch, cognitief en psychosociaal gebied

*  analyse/ inschatting of veranderingen mogelijk zijn bij hulpvrager en omgeving


Ergotherapeutische Behandeling:                                   

*  functietraining, zelfstandig aanleren van een trainingsprogramma bv armhandfunktietraining na hemiplegie.

*  (her)leren van vaardigheden bv fietsen bij balansproblemen.

*  anders leren handelen (preventief of ter compensatie van beperkingen in het handelen), bv eenhandig koken, of anders leren omgaan met energieverdeling.

*  leren toepassen van ergonomische principes of leefregels, bv bij reumatische aandoeningen.

*  leren hanteren van hulpmiddelen en voorzieningen, bv leren omgaan met hulpmiddel tbv elastische kousen aandoen.

*  instrueren van de omgeving van de hulpvrager  (mantelzorgers, professionele verzorgers, familie e.d.), bv het leren    van het bieden van een passende struktuur bij een hulpvrager met dementie. 


Ergotherapeutische advisering en begeleiding:

Op basis van ergotherapeutische diagnostiek en eventuele behandeling kan de ergotherapeut advies geven aan de hulpvrager of aan derden, zoals: werkgever, WMO, zorgverzekering, mantelzorger, andere hulpverleners.

Dit kan betrekking hebben op;

*  functioneel programma van eisen (bijv. voor een voorziening)

*  individueel gebonden hulpmiddelen en aanpassingen

*  werkplek- en arbeidsanalyse

*  handelingsdiagnose en prognose (bijv. bij letselschade)

*  bejegening van de cliënt


Ergotherapeutische preventie:

*  Preventie van arbeidsgerelateerde klachten op de werkplek, bv ergonomische verantwoord tillen in de zorg

*  Valpreventie (bijv. bij ouderen)

*  Voorkomen van overbelasting door adequate energieverdeling


Vergoeding door zorgverzekeraar

Ergotherapie aan huis wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 10 uur per kalenderjaar.

Sommige verzekeraars hebben ergotherapie ook opgenomen in hun aanvullende verzekeringen.

Ergotherapie valt onder het eigen risico.


Verwijsformulier

Hier kunt u het verwijsformulier downloaden.