Ergotherapie

ErgotherapieVoor wie is ergotherapie?

Ergotherapie is er voor mensen die beperkingen ervaren op lichamelijk, verstandelijk of psychosociaal gebied en voor hun mantelzorgers.

Ergotherapie stelt  mensen in staat om hun betekenisvolle dagelijkse activiteiten uit te voeren in eigen omgeving. De ergotherapeut richt zich op het  handelen thuis, op het werk, de opleiding of in de vrije tijd. Daar waar het probleem zich voordoet.

Ergotherapie draagt in belangrijke mate bij aan het vergroten van de participatie van mensen met een beperking in de maatschappij. Zo lang en optimaal mogelijk kunnen blijven wonen en functioneren is de focus van een ergotherapeut. Hierbij wordt de sociale en culturele omgeving betrokken, zoals familie, mantelzorgers of andere naasten.


Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut onderzoekt met u de beperkingen die u ervaart en zoekt samen met u naar oplossingen.

Vragen aan een ergotherapeut kunnen bv zijn:

Na een periode van revalidatie ben ik weer thuis. Het valt me zwaar om mijn dagelijks leven te hervatten. Hoe kan ik mijn aktiviteiten weer oppakken?

Ik heb moeite met  het opstaan vanuit een stoel als gevolg van artrose in de knieën. Zijn er mogelijkheden om dit gemakkelijker te maken?

Door mijn longziekte kan ik niet ver lopen. Hoe kom ik de deur weer uit? Hoe kom ik de trap weer op?

Ik heb pijnlijke gewrichten. Hoe kan ik zelfstandig mijn huishouden blijven doen?

Als gevolg van beginnende dementie is mijn partner alles kwijt en steeds afgeleid. Hoe kan ik zorgen dat hij toch zelfstandig bezig kan zijn met zijn hobby?

Ik wil graag na een ziekteperiode mijn  werk weer kunnen doen, maar ben de hele dag moe. Hoe krijg ik weer balans? 

Ik moet voor mijn ernstige zieke partner zorgen en kom niet meer aan mijn eigen bezigheden toe. Hoe kan ik toch goed voor mijn partner zorgen zonder mijn eigen activiteiten te verliezen?


Ergotherapeutische interventies kunnen zijn:

Diagnostiek m.b.t. dagelijkse handelingsproblemen ( bijv. bij moeite met opstaan, moeite met  boodschappen doen, vermoeidheid; wat is de onder liggende oorzaak?)

Behandeling van beperkingen ( bijv.  training van senso-motorische functies  en functionele vaardigheden bij halfzijdige verlamming als gevolg van een  beroerte.)

Begeleiding richting werk, studie of dagbesteding, bijv. werkhervatting of daginvulling na ziekteproces.

Advies en instructie t.a.v. omgangswijze met een beperking, praktische handelingen, hulpmiddelen, bijv. tiltraining voor mantelzorgers.

Bemiddeling tussen cliënt , verstrekker en financierende instantie m.b.t. aanpassingen en voorzieningen. Bv hele proces van keuze voor en aanvraag van rolstoel, traplift etc.

Preventie van bijv. overbelasting van gewrichten bij reumatische aandoeningen, valpreventie bij ouderen, ergonomische adviezen ter voorkoming van arbeidsverzuim.


Hoe is de werkwijze van een ergotherapeut?

De ergotherapeut werkt  vraag gestuurd en cliënt gericht. De ergotherapeut biedt zorg op maat.

Het uitgangspunt is de hulpvrager  met zijn eigen levensverhaal ,  zijn eigen cultuur en omgeving. 


Tijdens de eerste afspraak maken we samen een inventarisatie van de problemen die u in het dagelijks leven ervaart. We kijken naar welke activiteiten uit het dagelijks leven belangrijk voor u zijn en  welke activiteiten u samen met de ergotherapeut wilt aanpakken. Kortom; we maken samen een plan.

Afhankelijk van het probleem, volgt  verdere diagnostiek in de vorm van

Observatie van taakuitvoering

Klinimetrie (verschillende testen)

Tevens zullen we kijken naar  welke mogelijkheden u zelf in uw omgeving ter beschikking heeft en hoe u die kunt inzetten.


Vervolgens vindt er training plaats of worden compensatietechnieken aangeleerd.


Als dit niet mogelijk is zoekt de ergotherapeut een oplossing in de vorm van:

een aanpassing, bijv. een hulpmiddel, instructie van betrokkenen of aanpassing van de taken of omgeving.

De ergotherapeut  zal steeds in overleg met u streven naar afstemming met  andere hulpverleners en betrokkenen.


De behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd en na afloop vindt met uw instemming een schriftelijke rapportage naar de verwijzer plaats.